Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad bij.

Het bestuurs- en beheersreglement (Universiteitsreglement), het jaarverslag met jaarrekening, en belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan en de begroting zijn onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ten hoogste 4 jaar benoemd. 

Secretaris

De secretaris van de RvT is: 
dr. A.J. Brentjes 
Secretaris-rvt@uva.nl 

Maagdenhuis
Maagdenhuis

Ruimte Bezoek- en postadres

Spui 21
1012 WX Amsterdam