Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Veelgestelde vragen - Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren

1. Wanneer ga ik in bezwaar?

Indien u een verzoek hebt waarover nog geen besluit is genomen, dient u eerst in contact te treden met de betrokken afdeling. Wanneer u een beschikking (een op u persoonlijk gericht besluit) hebt ontvangen namen of van het College van Bestuur, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Voor dat u in bezwaar gaat is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de betrokken afdeling. Houd daarbij wel de termijn in de gaten; u dient binnen zes weken nadat het besluit aan u bekend is gemaakt in bezwaar te gaan.

2. Wat als ik het niet eens ben met een beslissing op bezwaar?

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u daartegen binnen een termijn van zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

3. Ik kan de gegevens voor mijn bezwaar-/beroepschrift niet verzamelen binnen de gestelde termijn

U kunt een zgn. pro-forma bezwaar-/beroepschrift indienen. U maakt dan tijdig kenbaar het niet eens te zijn met een beslissing. U krijgt vervolgens een termijn om later uw motivatie in te dienen.

4. Ik ben te laat met het indienen van een bezwaar-/beroepschrift. Kan ik alsnog bezwaar maken?

Indien u buiten de termijn een bezwaar-/beroepschrift indient, is uw bezwaar/beroep in beginsel niet ontvankelijk. Slechts indien de te late inzending het gevolg is van een zeer bijzondere persoonlijke overmachtsituatie kan het bezwaar/beroep alsnog in behandeling worden genomen. Zo’n overmachtsituatie wordt echter niet snel aanwezig geacht. Immers, ter bewaking van de termijn kan altijd een zgn. pro-forma bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.