Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Veelgestelde vragen over personeelsbezwaren

1. Wanneer ga ik in bezwaar?

U bent het als medewerker niet eens met een aan u gericht besluit dat gevolgen heeft voor uw rechtspositie. Bij het maken van bezwaar wordt aan het bestuursorgaan dat de betreffende beslissing heeft genomen deze te herzien.

Beslissingen  waartegen medewerkers bezwaar kunnen maken betreffen bijvoorbeeld:

  • kortingen op het salaris;
  • overplaatsing;
  • ontslag;
  • wijziging takenpakket;
  • strafoplegging.

De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken na de bekendmaking van de beslissing.

2. Wanneer ga ik in beroep?

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. U moet dus eerst bezwaar maken voordat u beroep kunt aantekenen.

De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

3. Ik kan de gegevens voor mijn bezwaar-/beroepschrift niet verzamelen binnen de gestelde termijn

U kunt een zgn. pro-forma bezwaar-/beroepschrift indienen. U maakt dan tijdig kenbaar het niet eens te zijn met een beslissing. U krijgt vervolgens een termijn om later uw motivatie in te dienen.

4. Ik ben te laat met het indienen van een bezwaar-/beroepschrift. Kan ik alsnog bezwaar maken?

Indien u buiten de termijn een bezwaar-/beroepschrift indient, is uw bezwaar/beroep in beginsel niet ontvankelijk. Slechts indien de te late inzending het gevolg is van een zeer bijzondere persoonlijke overmachtsituatie kan het bezwaar/beroep alsnog in behandeling worden genomen. Zo’n overmachtsituatie wordt echter niet snel aanwezig geacht. Immers, ter bewaking van de termijn kan altijd een zgn. pro-forma bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.