Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken ondersteunt en adviseert het College van Bestuur en het management van faculteiten en centrale eenheden.

Juridische Zaken organiseert de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van medewerkers en studenten van de universiteit. Zij adviseert de zeer diverse onderdelen van de UvA bij de implementatie en interpretatie van wet- en regelgeving en jurisprudentie op uiteenlopende gebieden, zoals:

 • onderwijsrecht (interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van het hoger onderwijs zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, adviseren over onderwijs- en examenregelingen, opstellen en beoordelen van UvA brede regelingen);
 • ambtenarenrecht (adviseren en begeleiden bij personeelskwesties);
 • contractenrecht (opstellen en beoordelen van diverse contracten, conflictbeslechting);
 • medezeggenschapsrecht;
 • rechtspersonen (adviseren inzake de oprichting of ontbinding van rechtspersonen, het opstellen en wijzigen van statuten);
 • intellectueel eigendomsrecht (adviseren inzake auteurs-,
  octrooi- en merkenrecht, het afhandelen van auteursrechtelijke geschillen);
 • aanbestedingsrecht (beoordelen van aanbestedingsstukken, de juridische begeleiding van het aanbestedingstraject, het afhandelen van aanbestedingsgeschillen);
 • vastgoed (beoordelen en opstellen van huur- en bouwcontracten, de afhandeling van geschillen);
 • privacybescherming (advisering inzake gebruik persoonsgegevens bij onderzoek en voor bedrijfsvoering).

Tevens treedt het hoofd Juridische Zaken op als contactpersoon bij uitbesteding van juridische zaken door faculteiten en eenheden aan externen (juridische adviseurs, advocaten).

Het team bestaat uit 7 juristen en 2 juridisch assistenten.