Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Aanmelding Open UvA Colleges

Om je aan te melden voor de Open UvA-Colleges gebruik je het aanmeldformulier en doorloop je de stappen hieronder. Sta je op dit moment al ingeschreven voor Open UvA Colleges en wil je je voor andere vakken aanmelden, ga dan naar stap 9 in het stappenplan.

 • 1. Zoek het vak op in de studiegids

  Het volledige aanbod van cursussen die je kunt volgen via de Open UvA Colleges bij de rechtenfaculteit kun je vinden in de UvA Studiegids. Zoek op ‘vak’ en filter op ‘Open UvA College’. Verder kun je ook nog filteren op ‘opleiding’. Voor bachelorvakken filter je op ‘Amsterdam college of Law’ en voor mastervakken filter je op ‘Amsterdam Graduate Law School’.

  Op de UvA-roostersite vind je de dagen en tijden waarop de colleges worden gegeven.

 • 2. Check de deadlines

  Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de volgende deadlines waarop de rechtenfaculteit jouw aanmelding voor Open UvA Colleges ontvangen moet hebben. Dat heeft te maken met de vakaanmelding die daarna start. Meld je je na de deadline aan, dan is er misschien geen plek meer in de werkgroepen. Je kunt je dan in de meeste gevallen wel nog aanmelden voor extensief onderwijs* of je laten plaatsen op de reservelijst.

  Let op: anders dan bij regulier onderwijs, word je door de medewerker contractonderwijs aangemeld voor vakken. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

  Semester 1
       

  Blok 1

  • Deadline bachelorvakken 4 juni
  • Deadline mastervakken 2 juli

  Blok 2

  • Deadline bachelorvakken 4 juni
  • Deadline mastervakken 2 juli

  Blok 3

  • Deadline bachelorvakken 26 november
  • Deadline mastervakken 2 juli

  Semester 2
       

  Blok 1

  • Deadline bachelorvakken 26 november
  • Deadline mastervakken 26 november

  Blok 2 

  • Deadline bachelorvakken 4 februari
  • Deadline mastervakken 26 november

  Blok 3

  • Deadline bachelorvakken 4 februari
  • Deadline mastervakken 26 november

  *Voor de meeste vakken kun je kiezen of je je intensief (inclusief werkgroepen, hoorcolleges en tentamens) of extensief (alleen hoorcolleges en tentamens) inschrijft. In beide gevallen krijg je toegang tot de online leeromgeving Canvas.

 • 3. Check de toelatingseisen

  Bachelorvak

  Om een bachelorvak te kunnen volgen, dien je aan onderstaande toelatingseisen te voldoen:

  Vwo-diploma

  Je kunt rechten studeren met een vwo-diploma, ongeacht het profiel. Het is wel belangrijk dat je gevoel voor de Nederlandse taal hebt.

  Hbo-diploma

  Je kunt rechten studeren met een afgerond hbo-diploma, ongeacht het profiel. Het is wel belangrijk dat je gevoel voor de Nederlandse taal hebt.

  Hbo-propedeusediploma

  Heb je wel een hbo-propedeusediploma, maar geen vwo-diploma? Dan heb je een vwo-certificaat Nederlands nodig (aanmelding voor dit staatsexamen gaat via DUO). Let erop dat je je hier op tijd voor aanmeldt bij DUO. Heb je een propedeusediploma hbo-rechten (CROHO 39205) en heb je dat diploma binnen 1 studiejaar behaald? Dan kun je instromen zonder aanvullende eisen. Lees in ‘onze regeling toelating studenten met hbo-propedeuse’ welke stappen je hiervoor dient te ondernemen.

  Onze regeling toelating studenten met hbo-propedeuse

  Colloquium doctum (toelatingsonderzoek)

  Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet het juiste diploma? Dan bestaat de mogelijkheid om via een toelatingsonderzoek toegelaten te worden.

  Lees de volledige regeling 'Colloquium doctum Faculteit der Rechtsgeleerdheid'

  Buitenlandse vooropleiding

  Met een buitenlandse vooropleiding verloopt de toelating via een andere procedure.

  Lees meer over instromen met een buitenlandse vooropleiding

  Wanneer de buitenlandse vooropleiding onvoldoende blijkt te zijn voor de opleiding die je wilt volgen, kun je mogelijk gebruikmaken van de regeling van het colloquium doctum. Bij toelating op grond van een buitenlands diploma is een NT2-II-diploma altijd een aanvullende eis want NT2 is de ondergrens voor toelating.

  De rechtenstudie is een talige studie en vereist een zéér goede beheersing van het Nederlands. Zijn er twijfels over de Nederlandse taalvaardigheid, dan is een adviesgesprek met een studieadviseur aan te raden.

  Lees meer over de 'Dutch language requirements'

  Contact met de studieadviseurs

  Heb je vragen?

  Neem contact met ons op of raadpleeg onze antwoorden op veelgestelde vragen.

  Mastervak

  Wil je een mastervak volgen, check dan of je toelaatbaar bent tot de gehele master van het vak dat je wilt volgen. Bekijk hiervoor de toelatingseisen masteropleidingen en selecteer de master waaronder het vak van jouw keuze valt.

 • 4. Vul het aanmeldformulier in

  Aanmelden voor 2019 – 2020

  Vul het digitale aanmeldformulier 2019-2020 in om je nog aan te melden voor een vak van dit jaar.

  Aanmelden voor volgend studiejaar 2020 - 2021

  Wil je je alvast aanmelden voor studiejaar 2020-2021, vul dan het volgende formulier in:

  digitaal aanmeldformulier 2020-2021.

  In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van je diploma, cijferlijst en paspoort. Na aanmelding ontvang je direct een ontvangstbevestiging. Mocht het nodig zijn, dan wordt er later verzocht om een gewaarmerkte kopie* van je diploma en cijferlijst.

  * Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een origineel document met een originele waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven. Dit kan dus bij de instelling waar je het diploma hebt behaald, maar je kan met je documenten ook terecht bij de Onderwijsbalie.

 • 5. Activeer je UvAnetID

  Binnen 24 uur na jouw aanmelding ontvang je een bevestigingsmail van je aanmelding voor de Open UvA Colleges  en tevens  een UvAnetID met bijbehorend wachtwoord (wellicht in je spam mailbox). Met dit UvAnetID kun je inloggen in de digitale systemen van de UvA zoals SIS, UvA-mail en Canvas. Heb je al een UvAnetID? Dan wordt je UvAnetID gekoppeld met je inschrijving als contractstudent. Om in te loggen kun je je oude wachtwoord gebruiken. Mocht je dit wachtwoord vergeten zijn kun je digitaal het wachtwoord wijzigen via de onderstaande link.

 • 6. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 7. Betaal het cursusgeld

  Je betaalt bij de Open UvA Colleges per studiepunt (EC). De kosten hiervoor verschillen voor bachelor- en mastervakken. Literatuur en reiskosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.

  • Bachelorvak: € 150 per EC
  • Mastervak: € 200 per EC

  Geef op het digitale aanmeldformulier duidelijk aan hoe jij (of jouw werkgever) de factuur wilt ontvangen. Dat kan per post óf per e-mail.

  Korting

  Volg je een cursus in opdracht van het Ministerie van Defensie, vermeld dan duidelijk jouw referentienummer. Je betaalt dan € 75 per studiepunt.

  Ben je ingeschreven als UvA alumni-lid, vermeld dan je lidmaatschapsnummer. Je hebt dan recht op 25% korting.

  Ben je een UvA-werknemer, vermeld dan je medewerkers-ID (niet je UvAnetID). Je mag als werknemer van de UvA elke academisch jaar voor 30 EC gratis studeren. De factuur wordt dan intern verrekend.

  Het verschuldigde cursusgeld wordt per automatische incasso van de rekening afgeschreven, ongeveer twee weken nadat de zodra de aanmelding is verwerkt.

 • 8. Wacht op je bewijs van inschrijving en een bevestiging van de vakaanmelding

  Wanneer je aanmelding is goedgekeurd en je bent ingeschreven voor het onderwijs, ben je definitief toegelaten tot de cursus. Je ontvangt dan per e-mail een bewijs van inschrijving en een bevestiging van de vakaanmelding.

  Let op: ongeacht het moment van aanmelden word je altijd ingeschreven per studiejaar. Op het bewijs van inschrijving zal als inschrijfdatum ‘september’ vermeld worden.

 • 9. Opnieuw aanmelden voor vakken

  Wil je na je aanmelding nog een vak volgen? Vul dan het formulier Vakaanmelding Open UvA Colleges in. 

  Anders dan bij regulier onderwijs, word je door de medewerker contractonderwijs aangemeld voor vakken. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

  NB. Vul niet nogmaals het aanmeldformulier in. Deze vul je maar 1 keer in.

 • 10. Herkansing

  Als je voor het tentamen een onvoldoende haalt, kun je het tentamen opnieuw afleggen bij de eerstvolgende herkansing. Let op: de inschrijving voor de herkansing gaat niet altijd automatisch. Doe daarom altijd een verzoek tot inschrijving voor het hertentamen via het vragenformulier.