Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Afdelingen Faculteit der Geesteswetenschappen

Het wetenschappelijk personeel is ondergebracht in acht afdelingen onder leiding van een afdelingsvoorzitter. In de afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel in onderwijs en onderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het HRM-beleid en zijn personele zaken belegd.

 • Afdeling Neerlandistiek

  Binnen de afdeling Neerlandistiek werken medewerkers op het gebied van Nederlandse taal- en letterkunde, taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. Ook de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut voor Nederlands taalonderwijs en taaladvies (INTT) zijn hier onder gebracht. 

  Secretariaat: secr.nrl-fgw@uva.nl, T +31 20 525 3991
  Postadres: Postbus 1637, 1000 BP Amsterdam

  Disciplinesite Neerlandistiek

  mw. prof. dr. J.E. (Judith) Rispens

  Afdelingsvoorzitter

  dhr. drs. M.A. (Marten) Hidma

  Hoofd bedrijfsvoering

  P.C. Hoofthuis

  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam