Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Examencommissies aan de UvA

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie dient van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de graad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening.

Met de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), via de Wet versterking besturing, heeft de examencommissie per 1 september 2010 meer inhoudelijke taken gekregen. Bovendien zijn ‘onafhankelijkheid en deskundigheid’ gedefinieerd als de belangrijkste eigenschappen waarover een examencommissie moet beschikken. Deze eigenschappen hebben betrekking op zowel de plaats van de examencommissie in de organisatie, de benoeming en samenstelling van de leden van de examencommissie als de taken en bevoegdheden van de examencommissie. 

Elke examencommissie van de UvA bestaat uit ten minste twee leden, te weten een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Tevens is een extern lid verplicht.

Model Regels en Richtlijnen Examencommissie Handreiking Examencommissie UvA Samenstelling Examencommissies Checklist Examencommissie (PDF) Checklist Examencommissie (Word)