Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Medezeggenschap

Studenten en medewerkers hebben op facultair en centraal niveau medezeggenschap via studentraden en ondernemingsraden.

Uit de ondernemingsraden van de zeven faculteiten en bestuursstaf en centrale eenheden wordt de Centrale Ondernemingsraad gekozen. De Centrale Studentenraad wordt deels direct gekozen en deels gekozen uit de facultaire studentenraden.

Met het College van Bestuur bespreken centrale raden zaken die de universiteit als geheel of een meerderheid aangaan, zoals huisvestingsprojecten, financiën en onderwijs en onderzoek.

Centrale medezeggenschapsraden

De CSR en de COR overleggen in de Gezamenlijke Vergadering.

Decentrale ondernemingsraden (OR)

Lokaal Overleg vakbonden

Vakbonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden (cao) en het Sociaal Beleidskader bij reorganisaties. Via je vakbond kun je hierop invloed uitoefenen. Binnen de UvA zijn de vakbonden FNV, AC/AFZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF verenigd in de Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg (UCLO).