Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Gezamenlijke Vergadering

In de Gezamenlijke Vergadering (GV) wordt de gezamenlijke medezeggenschap van het personeel en de studenten van de UvA uitgeoefend. De GV is samengesteld uit leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en van de Centrale Studentenraad (CSR). De GV kent twee vergadervormen: een reglementaire Gezamenlijke Vergadering (GV) van COR en CSR, en een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) met de leden van de GV en de leden van het College van Bestuur.

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de GV worden gekozen uit de leden van de Gezamenlijke Vergadering. De voorzitter van het academische jaar 2018 - 2019 is Roeland Voorbergen. Hij is tevens voorzitter van de CSR. Het ambtelijk secretariaat van de GV is belegd bij de COR.

Het College van Bestuur heeft instemming nodig van de Gezamenlijke Vergadering voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van:

  • het Instellingsplan
  • de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
  • het Universiteitsreglement
  • het Reglement voor de Gezamenlijke Vergadering.