Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Promoveren aan de UvA in coronatijd

Vanaf woensdag 16 december tot maandag 22 maart vinden alle promoties online plaats.

Vragen?
Ben je promovendus of betrokken bij een promotie? Kijk hieronder in de veelgestelde vragen of je een antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Pedel via bureaupedel@uva.nl of met het secretariaat van het College voor Promoties via CvP-secretariaat-bb@uva.nl.
 

Veelgestelde vragen

 • Moet ik, als ik mijn proefschrift online verdedig, zelf wel fysiek aanwezig zijn in de Agnietenkapel of Aula? En wie mag er bij mij in de ruimte zijn?

  Alle deelnemers nemen online vanuit huis of hun werkplek deel aan de promotieplechtigheid.

  De paranimfen mogen bij jou in de ruimte aanwezig zijn, mits op voldoende afstand.

  Het is niet de bedoeling de promotie op een andere locatie samen met (een deel van) de promotiecommissie te organiseren, ook niet met inachtneming van voldoende afstand. Wanneer meer deelnemers gebruik maken van dezelfde AV-verbinding heeft dat gevolgen voor het geluid, en de sprekers, i.h.b. de promovendus, zijn onvoldoende prominent in beeld. Daarbij maakt het heen en weer lopen van sprekers naar microfoons en aparte ruimtes het totaalbeeld onrustig.

  Ook familie en vrienden, buiten de huiselijke kring, zijn niet in dezelfde ruimte aanwezig.

 • Kunnen mijn familie, vrienden en collega’s de promotie volgen als ik online promoveer?

  Vanaf vrijdag 15 mei worden de UvA-promoties gelivestreamd op het YouTube-kanaal van de UvA. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams. 

 • Hoe krijg ik mijn diploma?

  De dag nadat je je proefschrift met succes hebt verdedigd, ontvang je per e-mail een doctoraatsverklaring (PhD statement). Deze verklaring geldt als bewijs dat je bent gepromoveerd. Vanaf 6 april stuurt Bureau Pedel het Nederlands- en Engelstalige uittreksel uit het promotieregister naar je huisadres. Dit is een officieel document, met dezelfde waarde als de doctorsbul. De uittreksels zullen met terugwerkende kracht worden verstuurd.

 • In welke gevallen kan mijn promotie worden uitgesteld?

  - Als je te maken hebt met langdurige en/of ernstige ziekte of andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  - Als je door de situatie rond het coronavirus vertraging hebt opgelopen in de afrondende fase van je promotietraject.
  - Als het voor jou - door het beschikbaar moeten zijn voor een zware, corona-gerelateerde taak in de medische zorg - niet mogelijk is om op korte termijn de promotie door te laten gaan.

  Uitstel gaat in alle gevallen in overleg met Bureau Pedel, promovendus en begeleiders.