Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Promotieagenda

Zoeken op
Resultaten: 1 - 20 van 21
Resultaten: 1 - 20 van 21
 • 25 feb 2020
  Hergebruik zout water door natuurlijke reiniging

  12:00 | Promotie

  Deltagebieden wereldwijd worden bedreigd door zoetwaterschaarste als gevolg van een stijgende vraag naar zoet water voor voedselproductie, drinkwater, hygiëne en industriële productie. Bovendien wordt de ...

 • 25 feb 2020
  Cognitieve flexibiliteitstraining voor ouderen

  14:00 | Promotie

  Hoewel toenemende leeftijd over het algemeen geassocieerd wordt met neurocognitieve achteruitgang, wordt in recente onderzoeken gesuggereerd dat deze achteruitgang kan worden vermeden of vertraagd - of het ...

 • 26 feb 2020
  Forensische radiologie in Nederland

  14:00 | Promotie

  Dhr. H.M. de Bakker promoveert op het proefschrift ‘Forensic Radiology in the Netherlands. Results of a Symbiotic Collaboration in the Pathological-Radiological Field’.

 • 27 feb 2020
  Zorg voor kinderen met beperkingen in Ecuador

  10:00 | Promotie

  Lourdes Huiracocha richt zich in haar onderzoek op kinderen met een beperking en gezinservaringen in Ecuador. Veel van deze kinderen krijgen geen professionele hulp. Huiracocha kijkt onder andere naar de beschikbare ...

 • 27 feb 2020
  Plexiglas maken met zuur van draadvormige schimmels

  14:00 | Promotie

  Draadvormige schimmels zijn opmerkelijke organismen die hun eigen rijk verdienen in de biologie. Ze hebben namelijk het vermogen om in een zure omgeving te groeien en organische zuren te produceren die lijken op de ...

 • 28 feb 2020
  Machine Learning voor het begrijpen van taal

  10:00 | Promotie

  Mensen leren complexe problemen op te lossen door onderliggende concepten en relaties te ontdekken met weinig of met wazige informatie. Zij kunnen daarmee succesvol generaliseren. Maar ‘Machine Learning’ werkt beter ...

 • 28 feb 2020
  Bloedceltransfusie bij ernstig zieke patiënten

  12:00 | Promotie

  Mw. M.E. van Hezel promoveert op het proefschrift ‘Effect of Red Cell Transfusion on the Host Immune Response in Critically Ill Patients’.

 • 28 feb 2020
  Seks, drugs en mentale gezondheid

  12:00 | Promotie

  Mw. M.E. van Hezel promoveert op het proefschrift ‘Effect of Red Cell Transfusion on the Host Immune Response in Critically Ill Patients’.

 • 28 feb 2020
  Kwantificatie van de leverfunctie

  13:00 | Promotie

  Dhr. F. Rassam promoveert op het proefschrift ‘Quantitative Assessment of Liver Function Using Hepatobiliary Scintigraphy’.

 • 28 feb 2020
  Optimalisatie van pancreas-, lever- en galwegoperaties

  14:00 | Promotie

  Dhr. T.H. Mungroop promoveert op het proefschrift ‘Optimizing Strategies in Pancreatic and Hepato-Biliary Surgery’.

 • 3 mrt 2020
  Behandeling van obstructieve longziekten

  10:00 | Promotie

  Dhr. G.N. Rootmensen promoveert op het proefschrift ‘Obstructive Lung Diseases at an Outpatient Clinic: Phenotypes and Non-Pharmacological Treatment Outcomes’.

 • 3 mrt 2020
  Bodemdiertjes in laaglandbeken

  14:00 | Promotie

  Laaglandbeken zijn beken die worden gevoed door neerslag en uittredend grondwater. Op de bodem van deze beken leven ongewervelde organismen (benthische macrofauna). Door fysische, chemische en biologische processen ...

 • 4 mrt 2020
  Betrouwbaarheid van rekenmodellen door Uncertainty Quantification

  10:00 | Promotie

  Rekenmodellen zijn abstracties van processen in de werkelijkheid, in de vorm van computerprogramma’s die gebruikt worden om het gedrag van deze modellen te begrijpen en voorspellen. Om de computersimulaties te kunnen ...

 • 4 mrt 2020
  Verbeteren van behandelmethoden voor hoofd- en nekkanker

  14:00 | Promotie

  Patiënten met een vergevorderd stadium plaveiselcelcardinoom in het hoofd-halsgebied hebben een slechte prognose. Aangezien slechts de helft van de patiënten wordt genezen met de standaardbehandeling, is er dringend ...

 • 5 mrt 2020
  Inclusieve ontwikkeling van waterbestuur

  10:00 | Promotie

  Shakeel Hayat richt zich op grensoverschrijdend waterbestuur. Grensoverschrijdende waterbronnen worden vaak gezien als een bron van conflicten tussen landen en regio's, maar recente studies laten zien dat ze ook een ...

 • 5 mrt 2020
  Innovatieve pacemakers en defibrillatoren

  12:00 | Promotie

  Dhr. V.F. van Dijk promoveert op het proefschrift ‘Clinical Implications of Innovative Pacemaker and Defibrillator Options’.

 • 6 mrt 2020
  IVF en inseminatie bij onverklaarde subfertiliteit

  10:00 | Promotie

  Mw. N.A. Danhof promoveert op het proefschrift ‘Unexplained Subfertility and its Interventions; a Reappraisal’.

 • 6 mrt 2020
  De eco-evolutionaire gevolgen van individuele variatie

  11:00 | Promotie

  Individuen en hoe deze zich verhouden tot hun omgeving liggen ten grondslag aan ecologische systemen. De dynamiek van populaties en van ecosystemen hangt af van hoe individuen groeien, overleven en zich ...

 • 6 mrt 2020
  Van symptoom naar behandelmethode bij Spondyloarthritis

  12:00 | Promotie

  Mw. H.M.Y. de Jong promoveert op het proefschrift ‘Spondyloarthritis: Accelerating the Patient Journey from First Symptoms to Adequate Treatment’.

 • 6 mrt 2020
  Het hete en stoffige interstellair medium

  13:00 | Promotie

  Daniele Rogantini focust op de karakteristieken van het hete coronale gas en het interstellair stof in het interstellair medium. Het interstellair medium bestaat uit krachtige stroken van stof en gas die de ...