Beleid en financiën

Hier vind je de belangrijkste informatie over het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de UvA en de financiën.

Informatie over het beleid vind je onder meer in de Onderwijsvisie, het Instellingsplan en het Besturingsmodel. Op het gebied van financiën vind je hier de meest recente documenten over de begroting, jaarrekening, de allocatie, huisvesting en het kostenmodel. De animaties en infographics bieden op eenvoudige wijze inzicht in complexe materie. 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

21 december 2017