Samenwerking met HvA & VU

De UvA werkt samen met andere onderwijsinstellingen in Amsterdam. Belangrijke partners zijn de HvA en de VU.

Samenwerking UvA-HvA

De Universiteit van Amsterdam werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam op het gebied van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en governance. 

Samenwerking UvA-VU

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een gezamenlijke faculteit Tandheelkunde, werken samen in het Amsterdam University College en de beide medische centra spreken over verdergaande integratie. De UvA en VU werken ook samen op het gebied van klassieke talen en culturen en archeologie, in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology (ACASA).

Samenwerking bètafaculteitenUvA en VU

De bètafaculteiten van de UvA en de VU werken samen ter versterking en verbetering van hun onderwijs en onderzoek. De beiden faculteiten streven naar het bundelen van kennis en middelen. 

Op het gebied van onderwijs bieden de faculteiten een breed Amsterdams aanbod van bèta-opleidingen aan. Twee bachelor- en vijf masteropleidingen worden inmiddels aangeboden als Joint Degree van UvA en VU. Ook in andere vakgebieden worden opleidingen inhoudelijk op elkaar afgestemd om de keuzemogelijkheden voor studenten te vergroten.

Bij een aantal onderzoeksgebieden van de UvA en de VU wordt er intensief samengewerkt, kennis gedeeld, nieuwe invalshoeken verkend of worden specialistische faciliteiten onderling ter beschikking gesteld. Daar waar onderzoekers met elkaar samenwerken zorgen UvA en VU ervoor om deze samenwerking te faciliteren. 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 november 2017