Instituten in het buitenland

De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) bieden cursussen en stages voor studenten, en faciliteiten voor wetenschappelijk personeel en studenten die tijdelijk onderzoek doen in het buitenland.

Er zijn 8 gezamenlijke Nederlandse instituten in het buitenland. De UvA beheert de instituten in Athene en Sint-Petersburg

12 mei 2014