Chirurgische besluitvorming bij uitgezaaide botkanker

Geneeskunde

13nov2018 10.00

Promotie

Botmetastasen, uitzaaiingen van kanker in bot, komen na het axiale skelet (o.a. wervelkolom) het meeste voor in het dijbeen en de opperarmbeen. Door deze metastasen treedt botverzwakking op. Dit kan leiden tot botbreuken. Stein Janssen richt zich in zijn onderzoek onder meer op het verbeteren van de patiëntselectie voor chirurgische behandelingen bij botmetastasen. Daarnaast kijkt hij naar het identificeren van risicofactoren voor complicaties en de evaluatie van uitkomsten na chirurgische behandeling.

Dhr. S.J. Janssen: Surgical Decision-Making for Long Bone Metastases. Promotor is prof. dr. C.N. van Dijk. Copromotor is dr. J.A.M. Bramer.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting